Ankara 5. Genel İcra Dairesinin Bağlı Olacağı İcra Mahkemelerini Gösterir Komisyon Kararı

Ana Sayfa / 21.09.2023 / 1843 Geri

T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

 

Ankara 13., 14. ve Ankara 15. İcra Dairesinin Ankara 12. İcra Dairesi ile birleştirildiği ve Ankara 12. İcra Dairesinin ise birim isminin Ankara 5. Genel İcra Dairesi olarak değiştirildiği, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 4. maddesi gereğince Ankara 5. Genel İcra Dairesinin bağlı bulunacağı İcra Mahkemesinin belirlenmesi gerektiğinden; İcra Daireleri, İcra Mahkemeleri ve İcra Hakimi sayısı, bu daire ve mahkemelerin baktıkları iş miktarları belirlenip incelendikten sonra; K A R A R : Ankara İcra Daireleri Başkanlığının 19.09.2023 tarih ve 2023/5186 Muh. sayılı yazısı ile Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 13.09.2023 tarih ve E-34372782-266/8632 sayılı yazısı doğrultusunda Ankara 13., 14. ve Ankara 15. İcra Dairesinin Ankara 12. İcra Dairesi ile birleştirildiği ve Ankara 12. İcra Dairesinin ise birim isminin Ankara 5. Genel İcra Dairesi olarak değiştirildiği, ayrıca 22.09.2023 tarihi itibariyle faaliyete başlayacağından 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 4. maddesi gereğince Ankara 5. Genel İcra Dairesinin bağlı bulunacağı İcra Mahkemesinin belirlenmesi hususu Başkanlığımıza bildirilmiştir. Komisyonumuzun 29.08.2023 tarihli ve 2023/1891 sayılı kararı ile üçüncü dört aylık periyot için çekilen kuranın 01.09.2023 ilâ 31.12.2023 tarihlerini kapsadığı, 16 adet icra mahkemesinin bulunduğu, bu mahkemelerden dokuzunun tek hakimli ve yedisinin ise çift hakimli olması nedeniyle icra dairelerine bakacak mahkemelerin sayı olarak birebir eşleşmediği, eşit miktarda işin dağılımı için yıl içinde dörder aylık periyotlarda bağlanan icra dairelerinin dönüşüm ve değişiminin yapılacağı, Ankara 5. Genel İcra Dairesinin, birleşmeden önce Ankara 12., 13., 14 ve 15. İcra Dairelerinin bağlı bulunduğu İcra Mahkemeleri arasında dönüşümlü olarak bağlanması öngörüldüğünden; Ankara 5. Genel İcra Dairesinin; 22.09.2023-16.10.2023 (dahil) tarihleri arasında Ankara 2. İcra Mahkemesine, 17.10.2023-10.11.2023 (dahil) tarihleri arasında Ankara 7. İcra Mahkemesine, 11.11.2023-05.12.2023 (dahil) tarihleri arasında Ankara 9. İcra Mahkemesine, 06.12.2023-31.12.2023 (dahil) tarihleri arasında Ankara 10. İcra Mahkemesine, Teminat mektubuna ilişkin işlemler ve İİK. 79/a. maddesi kapsamında konutta haciz kararının onayına ilişkin işlemler ile icra dairlerinin disipline ilişkin işlemlerine ait işlerin, belirtilen tarihler arasında 22/09/2023 tarihinden itibaren bağlanmasına, Yukarıdaki işlemler dışında kalan icra mahkemelerine gelen tüm itiraz ve şikayet ile diğer tüm işlerin, otomatik tevzi kapsamında Hâkim sayısı dikkate alınarak 1 Ocak 2023 itibariyle icra mahkemelerine gelen dosya sayılarının icra mahkemelerinin hâkim sayısı dikkate alınarak otomatik tevziye açılmasına ve gelecek tüm işlerin hâkim/mahkeme sayısına göre puanlama sisteminin kullanılması suretiyle eşit olarak TEVZİİNE, İcra Hakimliklerine tevzi işlemlerinin İCRA MAHKEMELERİ TEVZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILMASINA, İcra Dairelerine bakmakla görevli İcra Hakimliklerinin 01/01/2024 tarihinden itibaren yeniden 4'er aylık süreyle belirlenmesine, Karar örneğinin gereği yapılmak üzere İcra Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri ile Hukuk ve İcra Ceza Tevzi Bürosu'na ve Ankara Bilgi İşlem Müdürlüğüne, bilgi yönünden de birer örneğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ankara Baro Başkanlığına gönderilmesine, 20.09.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.