Ankara 4. Genel İcra Dairesi

Ana Sayfa / 25.09.2023 / 552 Geri

T.C.
ANKARA
4. GENEL ICRA DAIRESI
Sayı : 2023/1812 Muh 21.09.2023
Konu : Dairelerin Birlestirmesi Hk
ANKARA ICRA DAIRELERI BASKANLIGI'NA
Icra dairelerinin etkinliginin arttırılması (Faz II) Projesi kapsamında büyük mahallerde uygulanacak icra
modeli Ankara'da uygulamaya geçirilmis olup proje kapsamında Ankara 16. Icra Dairesi (Ankara 4. Genel Icra
Dairesi olmak üzere) 06/09/2023 tarihi itibariyle faaliyete baslamıstır, bu kapsamda tarama faaliyetleri biten Ankara
19 - 18 ve 17 Icra Müdürlüklerinin Ankara 16 Icra Müdürlügü ile birlestirilmesi uygun olacagı düsünülmüs ve bu
kapsamda mevcut tüm daireler Ankara 16 Icra Müdürlügü ile birlestirilmesi islemleri tamamlanmıs ve Ankara 16. Icra
Müdürlügünün birim ismi Ankara 4 Genel Icra Dairesi olarak degistirilmistir.
Adalet Bakanlıgı Icra Daireleri Baskanlıgı 29/08/2023 tarih ve E-34372782-260/8169 sayılı yazısı,
Ankara Icra Daireleri Baskanlıgı 29/08/2023 tarih 2023/4878 muhabere sayılı sayılı yazısı ile Ankara 19-18-17 Icra
Müdürlükleri Ankara 16. Icra Müdürlügü ile birlestirilmesine karar verilmis olup karar dogrultusunda mevcut Icra
Müdürlüklerinin dosyaları 19/09/2023 tarihinde UYAP üzerinden Ankara 16. Icra Müdürlügüne aktarılarak
birlestirme islemleri tamamlanmıstır.
1-) Ankara ilindeki 19-18-17. Icra Müdürlüklerinin kapatıldıgı, tüm dosyalarının Ankara 16. Icra
Müdürlügüne devredildiginden dolayı Ankara 16. Icra Müdürlügünün birim isminin Ankara 4. Genel Icra Dairesi
olarak degistirilmis olmakla, birlesme tarihinden itibaren tüm yazısmaların Ankara 4. Genel Icra Dairesi unvanı ile
yapılması gerektiginin bilinmesi,
2-) UYAP üzerinden yapılan birlestirme islemi sonucunda Ankara ilindeki 19-18-17. Icra Müdürlüklerine ait
dosya numaraları Ankara 16. Icra Dairesi'ne devredilmis, Ankara 19-18-17. Icra Müdürlüklerinden aktarılan dosyalara
ait esas numaraları ile bu dosyaların Ankara 4. Genel Icra Dairesinden (Ankara 16. Icra Dairesi) almıs oldugu yeni
esas numaralarını gösterir liste yazımız ekinde sunulmus olup is bu listenin Ankara Adliyesi internet sitesinde
(ankara.adalet.gov.tr) ilan edilmesinin saglanması,
3-) Kamu kurum ve kurulusları ile özel kisi/kuruluslarca Ankara 19-18-17. Icra Müdürlüklerine
gönderilecek tüm ödemelerin (borç tahsilatı, maas kesintisi ödemeleri, masraf avansı, harç ve vergilerin v.s.)
birlesme tarihinden itibaren yeni dosya numaraları belirtilerek Ankara 4. Genel Icra Dairesi'nin asagıda
belirtilen banka hesaplarına gönderilmek suretiyle yapılması,
4-) T.C. Cumhurbaskanlıgı'nın 2018/13 sayılı genelgesi ile kamu hizmetlerinde hantallıga sebebiyet veren
hususların ortadan kaldırılması, T.C. Basbakanlıgı'nın 2017/21 sayılı genelgesi ile yazısmaların e-ortam üzerinden
yapılması hususlarının belirtildigi, gerek bürokrasinin azaltılması, gerekse kagıtsız ortamın ve günümüz teknolojik alt
yapısının etkin bir sekilde kullanılması, bürokratik hantallıgın önlenmesi, Ülkemizde ve tüm dünyada yasanan
Covid-19 salgın hastalıgı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında temasın en aza indirilmesi amacıyla müdürlügümüzle
yapılacak tüm yazısmaların elektronik ortam üzerinden yapılması, ayrıca fiziki evrak istenmedikçe gönderilmemesi,
5-) Kurumunuz bünyesindeki Ankara 19-18-17. Icra Müdürlüklerine ait kayıtların ve güncellemelerin
yukarıda belirtildigi üzere yapılması,
Yukarıda izah edildigi üzere; dosya taraflarının ve üçüncü sahısların yapılan islemler hakkında
bilgilendirilmesi, devam eden is ve islemlerin gecikmesinin önlenmesi, olası magduriyetlerin yasanmaması için
yazımız ekinde gönderilen ilan metninin ve dosya numaralarına ait liste ile isbu yazımızın bilgi ve geregi için
Cumhuriyet Bassavcılıkları ile tüm kamu kurum ve kuruluslarına bildirilmesi hususu,
Takdirlerinize arz olunur.
Abdülkerim YESILDERE
Icra Dairesi Basmüdürü
41534
Ek:
Ankara 19. Icra Müdürlügünden Ankara 1- 16. Icra Müdürlügüne aktarılan dosyalara ait liste (Esas - Talimat)
2- Ankara 18. Icra Müdürlügünden Ankara 16. Icra Müdürlügüne aktarılan dosyalara ait liste (Esas - Talimat)
3- Ankara 17. Icra Müdürlügünden Ankara 16. Icra Müdürlügüne aktarılan dosyalara ait liste (Esas - Talimat)
4- Ilan Metni