Ankara 2 No’lu Barosu Olarak Kamudaki Meslektaşlarımızı Ziyaretlere Devam Ediyoruz

Ana Sayfa / 17.11.2023 / 95 Geri

ANKARA 2 NO’LU BAROSU OLARAK KAMUDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZI ZİYARETLERE DEVAM EDİYORUZ.

Kamu gücünü yargı organları nezdinde temsil eden kamu avukatları ve hukuk müşavirlerinin hak ve menfaatlerini artırmak ve biriken sorunlarının çözümüne yönelik görüş ve önerilerimizi aktarmak; bizzat kendilerinden yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere gerçekleştirdiğimiz istişare toplantıları kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görev yapan çok değerli avukat ve hukuk müşavirlerimizle bir araya geldik. 

Sohbet havasında geçen görüşmede; Kamudaki meslektaşlarımızın özlük, statü, disiplin ve benzeri durumlarını düzenlemek ve özerk olmak üzere Kamu Avukatları Üst Kurulu oluşturulması, Kamu avukatlığının Kariyer Meslek Sınıfı olarak kabul edilmesi, Temsil Tazminatı verilmesi, Mesleki gelişim ve meslektaşlarla iletişimin güçlendirilmesi için baroya kayıtlı avukat olmanın özendirilmesi adına baro aidatlarının kurumlar tarafından ödenmesi, Ek göstergelerin yükseltilmesi, Özel Hizmet Tazminatının artırılması, Mesleki Mesuliyet Sigortası yapılması, Vekâlet ücreti dağıtımından sonra arta kalan tutarların idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmesi yerine kurumların Vekâlet Ücreti Hesaplarında Tutulması, Arabuluculuk görüşmelerinde idareleri temsil eden Arabuluculuk Komisyonu Üyelerine temsil tazminatı ödenmesi ve kamudaki meslektaşlarımızın hak ettikleri değeri görebilmeleri konusunda yapılması gerekenler gibi birçok konuya değinildi.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Güçlü’nün ev sahipliğinde geçen görüşmeye Baromuz adına Baro Başkan Yardımcımız Av. Handan Kurt, Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Ahmet Günenç, Kamu Avukatları Merkezi Üyelerimiz Av. Hacı Mehmet Gani ve Abdullah Ergün Bal, Sağlık Hukuk Komisyonu Üyemiz Av. Özlem Titrek Yıldırım, Vergi ve İdare Hukuk Komisyonu Üyemiz Av. Emirhan Turan katıldı.