Ankara 4. Genel İcra Dairesi

Ana Sayfa / 01.09.2023 / 3397 Geri

Konu: Ankara 4. Genel İcra Dairesi

Ankara 17., 18. ve Ankara 19. İcra Dairesinin Ankara 16. İcra Dairesi ile birleştirildiği ve Ankara 16. İcra Dairesinin ise birim isminin Ankara 4. Genel İcra Dairesi olarak değiştirildiği, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 4. maddesi gereğince Ankara 4. Genel İcra Dairesinin bağlı bulunacağı İcra Mahkemesinin belirlenmesi gerektiğinden; İcra Daireleri, İcra Mahkemeleri ve İcra Hakimi sayısı, bu daire ve mahkemelerin baktıkları is miktarları belirlenip incelendikten sonra;

K A R A R:

Ankara İcra Daireleri Başkanlığının 31.08.2023 tarih ve 2023/4884 Muh. sayılı yazısı ile Adalet Bakanlığı İcra İsleri Dairesi Başkanlığının 29.08.2023 tarih ve E-34372782-260/8169 sayılı yazısı doğrultusunda Ankara 17., 18. ve Ankara 19. İcra Dairesinin Ankara 16. İcra Dairesi ile birleştirildiği ve Ankara 16. İcra Dairesinin ise birim isminin Ankara 4. Genel İcra Dairesi olarak değiştirildiği, ayrıca 01.09.2023 tarihi itibariyle faaliyete başlayacağından 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 4. Maddesi gereğince Ankara 4. Genel İcra Dairesinin bağlı bulunacağı İcra Mahkemesinin belirlenmesi hususu Başkanlığımıza bildirilmiştir.

Komisyonumuzun 29.08.2023 tarihli ve 2023/1891 sayılı kararı ile üçüncü dört aylık periyot için çekilen kuranın 01.09.2023 ilâ 31.12.2023 tarihlerini kapsadığı, 16 adet İcra mahkemesinin bulunduğu, bu mahkemelerden dokuzunun tek hakimli ve yedisinin ise çift hakimli olması nedeniyle İcra dairelerine bakacak mahkemelerin sayı olarak birebir eşleşmediği, eşit miktarda isin dağılımı için yıl içinde dörder aylık periyotlarda bağlanan İcra dairelerinin dönüşüm ve değişiminin yapılacağı, Ankara 4. Genel İcra Dairesinin, birleşmeden önce Ankara 16., 17., 18 ve 19. İcra Dairelerinin bağlı bulunduğu İcra

Mahkemeleri arasında dönüşümlü olarak bağlanması öngörüldüğünden;

Ankara 4. Genel İcra Dairesinin;

01.09.2023-30.09.2023 (dahil) tarihleri arasında Ankara 14. İcra Mahkemesine,
01.10.2023-31.10.2023 (dahil) tarihleri arasında Ankara 6. İcra Mahkemesine,
01.11.2023-30.11.2023 (dahil) tarihleri arasında Ankara 5. İcra Mahkemesine,
01.12.2023-12.12.2023 (dahil) tarihleri arasında Ankara 14. İcra Mahkemesine,
13.12.2023-21.12.2023 (dahil) tarihleri arasında Ankara 6. İcra Mahkemesine,
22.12.2023-31.12.2023 (dahil) tarihleri arasında Ankara 5. İcra Mahkemesine,

Teminat mektubuna ilişkin işlemler ve IIK. 79/a. maddesi kapsamında konutta haciz kararının

onayına ilişkin işlemler ile İcra dairlerinin disipline ilişkin işlemlerine ait islerin, belirtilen tarihler arasında 01/09/2023 tarihinden itibaren bağlanmasına,

Yukarıdaki işlemler dışında kalan İcra mahkemelerine gelen tüm itiraz ve şikâyet ile diğer tüm islerin, otomatik tevzi kapsamında Hâkim sayısı dikkate alınarak 1 Ocak 2023 itibariyle İcra mahkemelerine gelen dosya sayılarının İcra mahkemelerinin hâkim sayısı dikkate alınarak otomatik tevziye açılmasına ve gelecek tüm islerin hâkim/mahkeme sayısına göre puanlama sisteminin kullanılması suretiyle eşit olarak TEVZİİNE, İcra Hakimliklerine tevzi işlemlerinin İCRA MAHKEMELERİ TEVZİ MÜDÜRLÜGÜNCE YAPILMASINA,

İcra Dairelerine bakmakla görevli İcra Hakimliklerinin 01/01/2024 tarihinden itibaren yeniden 4'er aylık süreyle belirlenmesine, Karar örneğinin gereği yapılmak üzere İcra Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri ile Hukuk ve İcra Ceza Tevzi Bürosu'na ve Ankara Bilgi İşlem Müdürlüğüne, bilgi yönünden de birer örneğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ankara Baro Başkanlığına gönderilmesine, 31.08.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.